Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2014

cecilia
01:51
01:49
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaeternaljourney eternaljourney
cecilia
01:29
7492 3296 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viawszystkodupa wszystkodupa
cecilia
01:19
Reposted fromshakeme shakeme viazbroo zbroo
cecilia
01:18
9130 e45c 390
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viafatu fatu
cecilia
01:18
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viachocolatecandle chocolatecandle
cecilia
01:16
Reposted fromoll oll viazbroo zbroo
01:15
1308 ddc9 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawszystkodupa wszystkodupa
01:14
9366 e95a 390
Reposted fromPoooly Poooly viaalicemeow alicemeow
01:10
cecilia
01:00
6050 5686 390
Reposted fromstevestriker stevestriker viadzony dzony

August 13 2014

cecilia
20:24
Cliffs of Dover
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaolamiko olamiko
20:22
20:22
cecilia
20:22
Ilekroć w twoim życiu wydarzy się coś naprawdę istotnego – gdziekolwiek byś była – poszukaj najbliższego patyka i napisz na nim tę okoliczność i datę. Zbieraj patyki, dbaj o nie. Nie powinno być ich zbyt wiele. Co parę lat sortuj je, oddzielaj wydarzenia, które zachowują ważność, od tych, które ją tracą. Wiesz o co chodzi. Resztę wyrzuć. Kiedy się zestarzejesz, rozchorujesz albo będziesz pewna, że zostało ci mało czasu, zbierz wszystkie w wiązkę i spal ją. Dokonaj zaślubin patyków.
— Jonathan Carroll, "Zaślubiny patyków"
Reposted fromepidemic epidemic viamakemewannadie makemewannadie
20:21
cecilia
20:15
0561 dc63 390
Reposted fromjustMeee justMeee viamakemewannadie makemewannadie
cecilia
20:05
5044 2f71 390

allisonkerekillustration:

Marie Antoinette Misquote.

cecilia
20:03
Reposted fromciarka ciarka viaArwenUndomiel ArwenUndomiel
cecilia
20:02
4127 03ed 390
Reposted fromLookrecja Lookrecja viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl