Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2014

cecilia
17:11
8646 0519 390
cecilia
17:11
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
cecilia
17:09
17:08
cecilia
17:05
cecilia
17:05
9849 fb7c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaparadiso paradiso
cecilia
17:04

thebaconsandwichofregret:

The most British British ever to have Britished.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaparadiso paradiso
cecilia
17:04
Reposted fromeglerion eglerion viaparadiso paradiso
cecilia
17:04
3530 3a1a 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viaparadiso paradiso
17:04
5037 4d2e 390
Reposted fromirmelin irmelin viaparadiso paradiso
17:03
9515 39dd 390

wank-r:

calm down thor

Reposted fromcroiea croiea viaparadiso paradiso
cecilia
17:02
- Ładne nogi, płaski brzuch czy fajne cycki?
- Przede wszystkim jędrny mózg
— Żulczyk, tak bardzo szczerze i prawdziwie
cecilia
17:02
Im mocniej ktoś Cię ściska, tym bardziej za Tobą tęsknił.
— miłe uczucie :)
cecilia
17:01
Reposted fromapatia apatia viapffft pffft
cecilia
17:01
9668 ac8d 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadzony dzony

July 05 2014

cecilia
20:59
cecilia
20:59
2166 108e 390
Reposted fromsteppen steppen viathebigbangtheory thebigbangtheory
cecilia
20:56
4658 5e33 390
Reposted fromepi epi vianattaly nattaly
cecilia
20:54
Przyjaźń rodzi się w momencie, gdy jedna osoba mówi do drugiej: "Co? Ty też? Myślałem, że tylko ja
— Clive Staples Lewis – Cztery miłości
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viakejtowa kejtowa
20:54
Play fullscreen
Indila - Dernière Danse (Clip Officiel)
Reposted fromconvoitise convoitise viakejtowa kejtowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl